No. year Place Organizer University
96 2026 Tochigi Gen Kobashi Dokkyo Medical University
95 2025 Saitama Midori Kamei Saitama Medical University
94 2024 Kagoshima Masahisa Horiuchi Kagoshima University
93 2023 Tokyo Yuji Nishiwaki Toho University
92 2022 Nishinomiya Masayuki Shima Hyogo College of Medicine
91 2021 Toyama Hidekuni Inadera University of Toyama
90 2020 Morioka Kiyomi Sakata Iwate Medical University
89 2019 Nagoya Masashi Kato Nagoya University
88 2018 Tokyo Kazuhito Yokoyama Juntendo University School of Medicine
87 2017 Miyazaki Yoshiki Kuroda University of Miyazaki
86 2016 Asahikawa Takahiko Yoshida Asahikawa Medical University
85 2015 Wakayama Kazuhisa Miyashita Wakayama Medical University
84 2014 Okayama Takemi Otsuki Kawasaki medical school
83 2013 Kanazwa Teruhiko Kido Kanazawa University
82 2012 Kyoto Akio Koizumi Kyoto University
81 2011 Tokyo Toshio Nakadate Showa University
80 2010 Sendai Hiroshi Satoh Tohoku University
79 2009 Tokyo Kouji Aizawa Kitasato University
78 2008 Kumamoto Atsushi Ueda Kumamoto University
77 2007 Osaka Kanehisa Morimoto Osaka University
76 2006 Yamaguchi Noriaki Harada Yamaguchi University
75 2005 Niigata Masatsugu Yamamoto Niigata University
74 2004 Tokyo Yutaka Inaba Juntendo University School of Medicine
73 2003 Oita Junichi Misumi Oita Medical University
72 2002 Mie Tohru Yamauchi Mie University